Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (2 bieg. typ AC) 

Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (2 bieg. typ AC) 

Pokazuje 1, 4, 4
Pokazuje 1, 4, 4